Stopka redakcyjna

Za treści zamieszczone na stronie internetowej www.kstools.com, odpowiada zgodnie z przepisami § 10 ustęp.3 MDStV (przepisów państwowych o usługach medialnych):

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm
Niemcy

Kontakt:
Faks.: +49 (0)6104 4974-11
E-Mail: info@kstools.de
KRS, Offenbach HRB 8323
Numer identyfikacji VAT:  DE 113 566 295
Numer WEEE: 23548606
BattG: 21002033
VerpV: Partslife

Zarząd: Peter Kühne und Orhan Altin

 § Informacje prawne:
KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH dokłada starań, aby umieszczać na stronie internetowej prawidłowe i kompletne informacje. Jednocześnie KS TOOLS nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji w zakresie aktualności, prawidłowości czy kompletności przedstawianych informacji.  Odnosi się to w szczególności do wszystkich połączeń (Linków), z którymi strona internetowa łączy się w sposób bezpośredni czy pośredni.  Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron wyświetlonych poprzez użyte linki.  KS TOOLS zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wnoszenia  zmian czy uzupełnienia istniejących informacji na stronie bez jakichkolwiek wcześniejszych powiadomień.  Zawartość  strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Ze względu na prawa autorskie, przechowywanie i kopiowanie obrazów i/lub grafik z tej strony jest niedozwolone.  Zdjęcia/ pochodzenie zdjęć: materiały własne KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH, www.fotolia.de, www.istockphoto.com.

Zarejestrowane znaki towarowe:
• PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRIWING®, TORQ SET®, Torque® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Co.
• TORX®, TAMPER TORX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Camcar/Textron, Texas
• XZN® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bauer-Schauerte
• RIBE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Richard Berger

Ostatnio oglądane