Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων / καταλύτες

Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο επίκεντρο της βιομηχανίας οχημάτων. Το τελευταίο και σημαντικότερο στοιχείο στην αλυσίδα είναι το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του οχήματος στον δρόμο. Ο αισθητήρας λάμδα ρυθμίζει την αναλογία καυσίμου-αέρα κατά τον ψεκασμό και εξασφαλίζει έτσι όχι μόνο την ιδανική λειτουργία του κινητήρα αλλά και την ελάχιστη εκπομπή ρύπων. Στην παρακάτω γκάμα παρουσιάζονται τα κατάλληλα καρυδάκια για όλους τους τύπους αισθητήρων.
Και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων / ο καταλύτης υπόκεινται σε συνεχή φθορά και πρέπει να συντηρούνται πάντα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ο μηχανικός χρησιμοποιεί σμίλες πεπιεσμένου αέρα, δίσκους κοπής και κόφτες σωλήνων διαφόρων εκδόσεων για την εκάστοτε εφαρμογή.

Τελευταία προβολή