Κινητήρας - Σύστημα ψύξης κινητήρα

Ο κινητήρας αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του κινητήρα, το αντίστοιχο σύστημα ψύξης τον προστατεύει από την υπερθέρμανση. Ο μηχανικός πρέπει να κάνει τη σωστή διάγνωση, η KS TOOLS έχει το κατάλληλο εργαλείο για να τον βοηθήσει στο έργο του.
Με τα πολύπλευρα σετ διάγνωσης και τους κατάλληλους αντάπτορες έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε όχημα.
Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσετε τα αξεσουάρ, τι θα ήταν το συνεργείο χωρίς τα κατάλληλα βοηθήματα όπως χοάνες, λεκάνες, δοχεία μέτρησης και αντλίες μετάγγισης.

Τελευταία προβολή