Κινητήρας - Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Η αφθονία χώρου για την εργασία στον κινητήρα αποτελεί συχνά μια μη υπαρκτή πολυτέλεια. Για να έχετε ωστόσο πρόσβαση σε κάθε βιδωτή σύνδεση χρειάζεστε ειδικά εργαλεία, τα οποία ανταποκρίνονται στις συνθήκες χώρου του κινητήρα. Στις παρακάτω κατηγορίες σας παρουσιάζουμε την πλούσια γκάμα κλειδιών αγωγών και εργαλείων φίλτρων καυσίμου.
Και συσκευές ελέγχου για την πίεση συμπίεσης δεν επιτρέπεται να λείπουν, ανεξάρτητα από τον τύπο κινητήρα, εδώ θα βρείτε το κατάλληλο προϊόν.

Τελευταία προβολή