Κινητήρας - Σύστημα ψεκασμού

Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα είναι η ιδανική τροφοδοσία καυσίμου. Τα μπεκ/οι εγχυτήρες πρέπει να έχουν ρυθμιστεί τέλεια. Η γκάμα εργαλείων της KS TOOLS περιλαμβάνει όλα τα ειδικά καρυδάκια, τους αντάπτορες και τους εξολκείς, που απαιτούνται για την εργασία σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή.
Τα σετ εργαλείων ρύθμισης σας επιτρέπουν να ελέγχετε εκ των υστέρων τις πραγματοποιηθείσες επισκευές και να διαπιστώνετε ενδεχόμενες αποκλίσεις από την προδιαγραφή.

Τελευταία προβολή