Κινητήρας - Στροβιλοσυμπιεστής

Σε πολλές κατηγορίες οχημάτων ο στροβιλοσυμπιεστής γίνεται ολοένα πιο σημαντικός για τον συνδυασμό υψηλών επιδόσεων και αποδοτικότητας. Από θέτει συνεχώς νέες απαιτήσεις στα συνεργεία και καθιστά απαραίτητη τη χρήση ειδικών εργαλείων ελέγχου.
Ο έλεγχος της υποπίεσης ή πίεσης αέρα υπερπλήρωσης προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες σε κάθε μοντέλο οχήματος. Έχουμε τις κατάλληλες λύσεις μέτρησης και ελέγχου που σας προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα για κάθε πελάτη.

Τελευταία προβολή