Σύστημα διεύθυνσης και άξονας

Κάθε εφαρμογή και κάθε σύστημα διεύθυνσης θέτει ξεχωριστές απαιτήσεις προς τα εργαλεία αφαίρεσης. Στον κατάλογό μας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα διαφόρων διαμέτρων και τύπων.
Η αφαίρεση εδράνων και χιτωνίων απαιτεί πάντα πολύπλευρα ειδικά εργαλεία με τη μορφή χιτωνίων πίεσης και έλξης. Η KS TOOLS είναι κατάλληλα προετοιμασμένη.
Μετά την επιτυχή επισκευή πρέπει να ρυθμιστούν οπωσδήποτε η σύγκλιση τροχών και η γωνία κάμπερ με το σωστό εργαλείο. Για τον σκοπό αυτό προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα ειδικών εργαλείων κορυφαίας ποιότητας.

Τελευταία προβολή