Μηχανική ακριβείας

Η ηλεκτροστατική εκκένωση περιγράφει μια σύντομη και ισχυρή εκφόρτιση ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δημιουργείται από μεγάλη διαφορά δυναμικού σε ένα ηλεκτρικά μονωτικό υλικό. Αιτία αυτής της διαφοράς δυναμικού είναι συνήθως η φόρτιση μέσω ηλεκτρισμού τριβής που δεν γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο. Μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Τα εργαλεία ESD που προσφέρουμε συμβάλλουν στην αποφυγή αυτού του κινδύνου.
Εφαρμογές στο εύρος των χιλιοστών απαιτούν επιπλέον ένα εργαλείο ακριβείας εφαρμόζει πάντα καλά στο χέρι. Η KS TOOLS σας προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα για τον σκοπό αυτό.

Τελευταία προβολή