Αντισπινθηρικά εργαλεία

Τα εργαλεία που προσφέρουμε δεν δημιουργούν σπινθήρες και είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χαλκό αλουμινίου (μη σιδηρούχο κράμα), για να προστατεύουν τους πελάτες μας εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Σε περιβάλλοντα με εύφλεκτα υγρά ή αέρια μπορείτε να εμπιστευτείτε τα προϊόντα της KS TOOLS.
Αλλά και σε περιοχές όπου ο μαγνητισμός αποτελεί πρόβλημα τα εργαλεία της KS TOOLS είναι η σωστή επιλογή. Η γκάμα προϊόντων μας είναι εκατό τοις εκατό αντιμαγνητική και εξαιρετικά ανθεκτική στη διάβρωση και προσφέρει αξεπέραστη ποιότητα και ασφάλεια στην καθημερινή εργασία.

Τελευταία προβολή