Arbejde på højvoltanlæg kræver specialværktøj

Arbejde på højvoltanlæg kræver specialværktøj
- Høje spændinger er ekstremt farlige
- KS Tools tilbyder individuelt afprøvet isoleret værktøj
- Strenge forskrifter til arbejdssikkerhed

Arbejdet på højvoltanlæg og hybridkøretøjer kræver særlige kvalifikationer. Montøren har nemlig ikke for ingenting brug for at blive uddannet i de særlige forhold og farer på motorkøretøjer med HV-systemer foruden hans uddannelse som køretøjsmekaniker. Ofte overses det, at der kræves specialværktøj til alle arbejder på højvoltanlæg i køretøjet. Hos KS Tools findes de tilsvarende værktøjer i en hidtil uset produktmangfoldighed, og dermed kan alle medarbejdere i værkstedet arbejde absolut sikkert. Til disse reparationer har man hos værktøjsspecialisten fra Heusenstamm sammensat et sæt, der kan anvendes som basisudstyr. Det isolerede værktøjssæt for hybrid- og elkøretøjer har produktnummer 117.1890 hos KS Tools.

I køretøjer med HV-systemer findes der komponenter med spændinger over 60 volt. Disse absorberer til dels meget store elektriske effekter. Højvoltnettene i hybridkøretøjer arbejder med jævnspændinger op til 650 volt. Hvis man arbejder med ikke-isoleret værktøj på disse, er man i livsfare. For i den menneskelige krop udløses samtlige bevægelser af elektriske styremekanismer. Elektriske impulser styrer egentlig alt, hvad vi foretager os. Nervebanerne er lederne i det indre af kroppen.
De leder nøjagtigt ligesom andre ledninger strømme videre til hele kroppen. Allerede ved jævnstrømme fra ca. 300 milliampere kan der opstå irreversible forstyrrelser af hjerteimpulserne. Hjerte, hjerne og samtlige organer kan blive beskadiget i alvorlig grad. Så man gør klogt i slet ikke at udsætte sig for denne fare. Indehaveren af en bilvirksomhed bærer ansvaret for korrekt udstyr og beskyttelse af sine medarbejdere.
Derfor bør enhver virksomhed, der beskæftiger sig med el- og hybridkøretøjer, være udstyret med det rigtige værktøj. Det isolerede værktøjssæt til arbejde på hybrid- og elbiler fra KS Tools indeholder i alt 43 isolerede værktøjer, der er udviklet til arbejdet med disse køretøjer. De lever op til alle nødvendige sikkerhedskrav, er individuelt afprøvet og opfylder VDE-retningslinje 0105-100 (tysk retningslinje).
Foruden et bredt sortiment af specialværktøj tilbyder KS Tools også passende beskyttelsesudstyr som for eksempel handsker, advarselsskilte eller afspærringsbånd. For forskrifterne til forebyggelse af ulykker definerer nøjagtigt de krævede forhold i værksteder, hvor der arbejdes på højvoltanlæg. KS Tools-teamet står gerne til rådighed for spørgsmål vedrørende nødvendige værktøjer og passende udstyr.

Downloads