Фина механика

Електростатичният разряд представлява кратък и силен електрически разряд, който възниква в изолиращ материал поради голямата разлика в потенциалите. В повечето случаи причината за тази разлика в потенциалите е в заряда вследствие на електрическото триене, който не се усеща от хората. Това може да доведе до трайни повреди на електронните компоненти. Нашите антистатични (ESD) инструменти помагат да се избегне тази опасност.
За работите, които изискват точност до милиметър, е необходим прецизен инструмент, който винаги приляга сигурно в ръката. KS TOOLS Ви предлага подходящите артикули.

Последно разгледани