Раздел за контакти на сайта

За съдържанието, изложено в сайта www.kstools.com, съгласно § 10 чл. 3 на държавния договор за дейността на доставчиците на услуги в сферата на СМИ, отговорност носи:

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
D- 63150 Heusenstamm
Германия

Контакт:
Факс: +49 (0)6104 4974-11
E-Mail: info@kstools.de
Търговски регистър Офенбах HRB (търговски регистър част B) 8323
Данъчен номер: DE 113 566 295
Директива на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 23548606
Закон за батериите и акумулаторите 21002033
Наредба за опаковките: Partslife
Ръководство на компанията: Петър Кюне и Орхан Алтън

§ Правно указание:
KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH се старае да предоставя точна и пълна информация на този сайт. Въпреки това, KS TOOLS не поема отговорност или гаранция за актуалността, точността и пълнотата на информацията, предоставена на този сайт. Това се отнася по-специално до всички връзки ("Links"), към които този сайт насочва, пряко или косвено. Не носим отговорност за съдържанието на сайт, към който води такава връзка. KS TOOLS си запазва правото по всяко време и без предизвестие да прави промени и допълнения във вече предоставена информация. Съдържанието на този сайт е защитено с авторски права. Въз основа на авторското право, не се разрешава съхраняването и възпроизвеждането на изображения и/или графики от този сайт. Фотоработи/списък на авторите на илюстрациите: собствен изобразителен материал на Bildmaterial KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH, www.fotolia.de, www.istockphoto.com.

Регистрирани търговски марки:
• PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRIWING®, TORQ SET®, Torque® са регистрирани търговски марки на фирма Phillips Screw Co.
• TORX®, TAMPER TORX® са регистрирани търговски марки на фирма Camcar/Textron, Тексас
• XZN® е регистрирана търговски марка на фирма Bauer-Schauerte
• RIBE® е регистрирана търговски марка на фирма Richard Berger

 

Последно разгледани