Imprint

För innehållet, som erbjuds på webbplatsen www.kstools.com, ansvarar enligt § 10 avsnitt 3 i det tyska förbundsstatsfördraget för medietjänster:

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm
Tyskland

Kontact:
Fax.: +49 (0)6104 4974-11
E-Mail: info@kstools.de
Handelsregister: Offenbach HRB 8323
VAT-ID: DE 113 566 295
WEEE: 23548606
BattG: 21002033
VerpV: Partslife
Företagsledning: Peter Kühne och Orhan Altin

§ Juridisk anvisning
KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH strävar efter att göra korrekt och fullständig information tillgänglig på denna webbplats. Dock accepterar KS TOOLS inte något ansvar eller garanti om aktualitet, riktighet och fullständighet för uppgifterna på denna webbplats. Detta gäller särskilt också för alla anslutningar ("länkar") som denna webbplats hänvisar till, direkt eller indirekt. För innehållet på en webbplats som nås via en sådan länk påtar vi oss inget ansvar. KS TOOLS förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ändra utan förvarning de uppgifter som lämnats. Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. Av upphovsrättsliga skäl är lagring och återgivning av bilder och / eller grafik från denna webbplats inte tillåtet.
Fotoarbeten / bildkrediter: eget bildmaterial KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH, www.fotolia.de, www.istockphoto.com.

Registrerade varumärken:
• PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRIWING®, TORQ SET®, Torque® är registrerade varumärken för företaget Phillips Screw Co.
• TORX®, TAMPER TORX® är registrerade varumärken för företaget Camcar/Textron, Texas
• XZN® är registrerat varumärke för företaget Bauer-Schauerte
• RIBE® är registrerat varumärke för företaget Richard Berger

Senast visad