(NL) Beveiliging van opgeslagen gegevens

Beveiliging van opgeslagen gegevens Wij verheugen ons dat u onze website bezoekt en bedanken voor uw interesse. De bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website is voor ons belangrijk. Lees daarom de onderstaande informatie over de omgang met uw persoonsgegevens.

1) Basisregels voor de omgang met persoonsgebonden gegevens
U kunt onze website bezoeken, zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Bij elk bezoek aan onze website worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, zoals bijvoorbeeld datum en tijd van het bezoek, naam van de bezochte pagina, verzonden hoeveelheid data en de aanvragende provider, opgeslagen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld en dienen uitsluitend om ervoor te zorgen dat onze website storingvrij werkt en voor het verbeteren van het aanbod.

Persoonsgebonden gegevens worden verkregen, wanneer u deze door het opstellen van een overeenkomst of het openen van een account vrijwillig meedeelt. Welke gegevens worden verkregen is aan de hand van de betreffende formulieren zichtbaar. Het opheffen van uw account is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht aan het hieronder vermelde contact plaatsvinden. Wij slaan de door u opgegeven data op en gebruiken deze voor het afwikkelen van een overeenkomst. Nadat de overeenkomst volledig is afgewikkeld of na het opheffen van uw account worden uw data met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen geblokkeerd. Na afloop van deze termijnen worden de data gewist, indien u het gebruik van uw gegevens niet uitdrukkelijk hebt toegestaan of het opnieuw gebruiken van de gegevens door ons wettelijk is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

In het geval van het contact opnemen met ons (bijvoorbeeld via een contactformulier of email) worden persoonsgebonden gegevens verzameld, die in geval van een contactformulier op het betreffende formulier zichtbaar zijn. Deze gegevens worden uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek resp. voor het opnemen van contact en de daarmee verbonden technische administratie opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens worden nadat uw verzoek is behandeld gewist, indien u dit wenst en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaringsplichten.

Bovendien worden persoonsgebonden gegevens verkregen, wanneer u zich abonneert op onze Newsletter via email. Deze gegevens worden door ons voor enkele reclamedoeleinden in de vorm van onze Newsletter via email gebruikt, indien u dit uitdrukkelijk als volgt hebt toegestaan:

'Neem eenvoudig een abonnement op onze regelmatig uitgegeven Newsletter en u wordt telkens als eerste over nieuwe artikelen en aanbiedingen geïnformeerd. De Newsletter is kunt u natuurlijk te allen tijde via een link in de email of via deze pagina weer opzeggen". 

U kunt de Newsletter te allen tijde via de daarvoor bestemde link in de Newsletter of door een bericht aan ons opzeggen. Na het succesvol opzeggen wordt uw emailadres onverwijld uit ons Newsletter-bestand gewist.

2) Doorgeven van persoonsgebonden gegevens voor het afwikkelen van bestellingen
De door ons verkregen persoonsgebonden gegevens worden voor het afwikkelen van de overeenkomst aan de met de levering belaste transporteur doorgegeven, indien dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

3) Cookie
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde Cookies. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden, die op uw terminal worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte Cookies worden aan het einde van de browsertoepassing, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde toepassings-Cookies). Andere Cookies blijven achter op uw terminal, waardoor wij of onze handelspartners, uw browser bij een volgend bezoek herkennen (persistente Cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u over het opslaan van Cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk over de acceptatie beslist of de acceptatie van Cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen afwijst. Bij het afwijzen van Cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4) Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube'. Hierbij wordt de uitgebreide bescherming van gegevens toegepast, die volgens de gegevens van de aanbieder het opslaan van gebruikersinformatie pas bij het weergeven van de video of video's in gang zet. Wordt de weergave van ingebedde YouTube-video's gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube'-Cookies in, om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. De aanwijzingen van 'YouTube' dienen onder andere ertoe om videostatistieken te kunnen opmaken, die de gebruiksvriendelijkheid verbeteren en misbruik van handelwijzen voorkomen. Onafhankelijk van een weergave van ingebedde video's wordt telkens bij het bezoeken van deze website een verbinding met het Google-netwerk 'DoubleClick' gemaakt, hetgeen zonder onze invloed verdere verwerkingsprocessen van data kan bewerkstelligen.

Meer informatie over databescherming bij 'YouTube' vindt u in de databeschermingsverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5) Webanalysedienst
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse door het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de USA doorgezonden en daar opgeslagen. Indien het InPrivate venster is geactiveerd en het IP-adres op deze website anoniem blijft, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de Europese Unie van te voren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server in de USA doorgezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken, om uw gebruik van de website te waarderen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en de internetondersteuning verbonden dienstverleningen ten opzichte van de website-exploitant te rapporteren.

Het in het kader van Google Analytics van uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie aangemaakte en voor uw gebruik van de website aangelegde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u onder de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een Opt-Out cookie te plaatsen, om het verzamelen door Cookie Analytics binnen deze website in te toekomst te voorkomen (deze Opt-Out cookie werkt alleen binnen deze browser en alleen voor dit domein, wist u deze cookies in deze browser, dan moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

Wij wijzen erop, dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruikt en daarom IP-adressen alleen ingekort worden verwerkt om een directe link met personen uit te sluiten.

6) Gebruik van een Live-Support systeem
6.1
Op deze website worden met technologieën van SMS SIA, Tirgonu iela, 6, Riga, Lettland, LV1050, (www.tawk.to) anonieme gegevens voor de webanalyse en voor het gebruik van Live-Chat systemen voor het beantwoorden van Live-Support aanvragen verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze anonieme gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het tussengeheugen van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het herkennen van de internetbrowser mogelijk. De met de tawk.to-technologieën verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijk verkregen toestemming van de betrokkene niet gebruikt, om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens van de drager va het pseudoniem samengevoegd. Om het opslaan van tawk.to cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen, dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of al opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden, dat enkele functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor het opstellen van een onder pseudoniem gebruikersprofiel kan te allen tijde indruisen tegen de toekomstige werking wanneer u ons uw protest zonder formulier per email naar het in het colofon vermelde emailadres stuurt.

6.2 Op deze website worden met technologieën van Userlike UG (beperkt aansprakelijk), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) anonieme gegevens voor de webanalyse en voor het gebruik van Live-Chat systemen voor het beantwoorden van Live-Support aanvragen verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze anonieme gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het tussengeheugen van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het opnieuw herkennen van de internetbrowser mogelijk. De met de Userlike-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verstrekte toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem te koppelen. Om het opslaan van Userlike cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen, dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of al opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden, dat enkele functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor het opstellen van een onder pseudoniem gebruikersprofiel kan te allen tijde indruisen tegen de toekomstige werking wanneer u ons uw protest zonder formulier per email naar het in het colofon vermelde emailadres stuurt.

7) Uw rechten en het opnemen van contact
U hebt recht op kosteloze informatie over opgeslagen gegevens over u evenals het recht op het blokkeren of wissen van deze gegevens. Wanneer u nog vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgebonden gegevens hebt, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor informatie, blokkeren, wissen en rechten met betrekking tot persoonsgebonden gegevens evenals voor het intrekken van toestemmingen. De contactadressen kunt u vinden in het colofon.

Als laatste bekeken