Kvačilo

Spojnica je centralni spojni dio između motora i prijenosnika. Ona osigurava da se snaga prenese na putove. Pri tome su profesionalna ugradnja i vađenje, kao i savršeno centriranje i fiksiranje diska spojnice odlučujući. Zahvaljujući pravom izboru alata, ovi radovi su laki i jednostavni, to zna i KS TOOLS i zbog toga posjeduje odgovarajući asortiman.