Videoskooppien käyttö säästää kallista työaikaa vianmäärityksessä. Ne mahdollistavat kohteen reaaliaikaisen tarkastelun sekä kuva- ja videotallenteiden tekemisen. KS TOOLS tarjoaa myös kattavan mittapäävalikoiman, johon kuuluu erilaisia mittapääläpimittoja ja -pituuksia.

Viimeksi katseltu