Система за отработените газове/катализатори

От много години вече опазването на околната среда е в центъра на вниманието на автомобилната индустрия. Последното и най-важно звено във веригата е изпускателната система. Ламбда-сондата регулира съотношението гориво/въздух при впръскването и по този начин осигурява не само оптимална работа на двигателя, но и минимално изпускане на вредни вещества. В следващия асортимент Ви предлагаме подходящите вложки за сонди от всякакъв вид.
Изпускателната система и катализаторът са подложени на непрекъснато износване и трябва периодично да бъдат подлагани на професионален ремонт. В помощ на механика тук са пневматичните длета, режещите дискове и тръборезите с различни конструкции в зависимост от приложението.

Последно разгледани