Двигател – помощен ремък/генератор за осветлението

Като един от първите доставчици на електронни стетоскопи в света, ние притежаваме дългогодишен опит в разработката и оптимизирането на тези продукти. Повредите не винаги стават видими веднага, особено що се отнася до генератора за осветлението и ремъците. Висококачественият стетоскоп улеснява диагностицирането на неизправността и Ви помага да установите, какви ремонти са необходими и кои компоненти трябва да бъдат сменени. Големият избор от ключове за монтаж на ремъци, държачи, скоби и екстрактори за ремъчни шайби улеснява професионалното извършване на ремонтните работи.

Последно разгледани