(DA Login) Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over, at du besøger vores hjemmeside og takker for din interesse! Beskyttelsen af din privatsfære under brugen af vores hjemmesiden prioriterer vi højt, tag derfor venligst de følgende informationer om behandlingen af dine data til efterretning:

1) Generelt vedr. omgang med personlige oplysninger
Du kan besøge vores hjemmeside uden at give personlige oplysninger. Ved hver adgang til vores hjemmeside overføres der brugerdata via den pågældende internetbrowser, der gemmes i logfiler, de såkaldte server-logfiler, f.eks. dato og klokkeslæt for adgang, navn på den hentede side, overført datamængde og den forespørgende provider. Disse data kan ikke kædes sammen med en bestemt person og anvendes udelukkende til sikring af en fejlfri drift af vores website og til forbedring af vores ydelser.

Der registreres personlige data, hvis du frivilligt meddeler sådanne til os til gennemførelse af en kontrakt eller oprettelse af en kundekonto. Hvilke data der registreres, fremgår af de pågældende inputformularer. Du kan til enhver tid få slettet din kundekonto ved at sende en meddelelse til den nedenfor anførte kontaktmulighed. Vi gemmer og anvender dine oplyste data til gennemførelsen af kontrakten. Når gennemførelsen af kontrakten er afsluttet fuldstændigt, eller din kundekonto er slettet, spærres dine data under hensyntagen til skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister og slettes, når dissse frister er udløbet, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i en yderligere brug af dine data, eller vi har forbeholdt os en lovmæssigt tilladt yderligere brug af dataene, som vi informerer dig tilsvarende om i det følgende.

Når du opretter kontakt til os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personlige oplysninger. Det fremgår af den pågældende kontaktformular, hvilke oplysninger der er tale om. Disse data gemmes og anvendes udelukkende til besvarelsen af dit anliggende eller til oprettelsen af kontakten og den dermed forbundne tekniske administration. Dine data slettes efter den afslutningsvise behandling af din forespørgsel, såfremt du ønsker dette og ingen lovmæssige opbevaringspligter er til hinder herfor.

Derudover indsamles der personlige oplysninger, når du tilmelder dig vores e-mail-nyhedsbrev. Disse oplysninger anvendes af os til interne konkurrenceformål i forbindelse med vores e-mail-nyhedsbrev, såfremt du udtrykkeligt har indvilliget i dette som følger:

”Tilmeld dig vores regelmæssige nyhedsbrev, så vil du altid som den første blive informeret om nye artikler og tilbud. Nyhedsbrevet kan naturligvis altid afmeldes via et link i e-mailen eller på denne side.”

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet via det dertil beregnede link i nyhedsbrevet eller gennem en tilsvarende meddelelse til os. Efter afmeldingen slettes din e-mail-adresse øjeblikkeligt i vores e-mail-liste til nyhedsbrevet.

2) Videregivelse af personlige oplysninger til afvikling af bestillingen
De indsamlede personlige oplysninger videregives i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten til transportvirksomheden, der står for leveringen, hvis dette er nødvendigt for leveringen af varen.

3) Cookies
For at gøre det mere attraktivt at besøge vores website og gøre det muligt at anvende forskellige funktioner gør vi brug af såkaldte cookies på diverse sider. Det drejer sig her om små tekstfiler, der gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes efter afsluttet browser-session, dvs. når du har lukket for din browser (de såkaldte session-cookies). Andre cookies bliver på din terminal og gør det muligt for at eller vores partnervirksomhed at genkende din browser ved næste besøg (persistente cookies). Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og i det enkelte tilfælde afgør, om du vil acceptere disse, eller ikke vil acceptere disse i nogle tilfælde eller generelt. Hvis cookies afvises, kan funktionaliteten af vores website være indskrænket.

4) Anvendelse af Youtube-videoer
Denne webside anvender Youtube-indlejring til visning og afspilning af videoer fra udbyderen „Youtube“. Her anvendes den udvidede databeskyttelsesfunktion, der iht. udbyderens angivelser først indleder lagring af brugerinformationer, når videoen/videoerne afspilles. Når afspilningen af indlejrede Youtube-videoer startes, anvender udbyderen „Youtube“-cookies for at indsamle informationer om brugeradfærd. Ifølge oplysninger fra „Youtube“ anvendes disse blandt andet til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre ulovlige handlinger. Uafhængigt af afspilningen af de indlejrede videoer oprettes der ved hver adgang til denne webside en forbindelse til Google-netværket „DoubleClick“, hvilket uden vores indflydelse kan udløse yderligere databehandlingsprocesser. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos „YouTube“ findes i udbyderens databeskyttelseserklæring under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5) Webanalysetjeneste
Dette website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender ”cookies”, dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. De oplysninger, som cookien genererer om din brug af dette website, overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes dér. Ved en aktivering af IP-anonymiseringen på denne webside, afkortes din IP-adresse dog først af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse bliver kun i undtagelsestilfælde overført til en server hos Google i USA og afkortet der. På vegne af operatøren af dette website vil Google anvende disse informationer til at analyse din brug af websitet for at udarbejde rapporter om websiteaktiviteterne og for at udføre yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af websitet og internettet, for websiteoperatøren.

IP-adressen, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sammekædes ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre, at disse cookies gemmes, ved en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan udnytte samtlige funktioner i dette website fuldt ud. Derudover kan du forhindre, at dataene, der genereres af cookien og vedrører din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), indsamles hos Google eller forarbejdes af Google, ved at downloade og installere browser-plugin’et, der findes under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativt til browser-plugin’et eller i browsere på mobile enheder skal du klikke på følgende link for at definere en opt-out-cookie, der fremover forhindrer indsamling gennem Google Analytics på dette website (denne opt-out-cookie fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne; hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du igen klikke på dette link): Deaktivér Google Analytics

Vi henviser til, at dette website anvender Google Analytics med udvidelsen ”_anonymizeIp()”, og at IP-adresser derfor kun viderebehandles i afkortet form for at udelukke en direkte personreference.

6) Anvendelse af et live-support-system
6.1
På dette website indsamles og lagres der anonymiserede data ved hjælp af teknologier fra SMS SIA, Tirgonu iela, 6, Riga, Lettland, LV1050, (www.tawk.to) med henblik på webanalyse og til betjening af live-chat-systemet til besvarelse af live-support-forespørgsler. På baggrund af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Til dette formål kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i mellemlageret i den besøgendes browser. Disse cookies gør det muligt at genkende internet-browseren. Dataene, der indsamles ved hjælp af tawk.to-teknologierne, anvendes ikke uden en separat godkendelse fra den berørte person til at identificere den besøgende på dette website personligt og kædes ikke sammen med personlige oplysninger via pseudonymets indehaver. For at forhindre, at tawk.to-cookies gemmes, kan du indstille din internetbrowser således, at der fremover ikke længere kan placeres cookies på din computer, eller at cookies, der allerede er placeret, slettes. Hvis samtlige cookies afvises, kan dette dog medføre, at nogle funktioner på vores internetsider ikke længere kan udføres. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamlingen og lagringen af data med henblik på oprettelse af en pseudonymiseret brugerprofil med fremtidig virkning ved at sende os din indsigelse uformelt via e-mail til e-mail-adressen, der er angivet i kolofonen.

6.2 På dette website indsamles og lagres der anonymiserede data ved hjælp af teknologier fra Userlike UG (med begrænset ansvar), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) med henblik på webanalyse og til betjening af live-chat-systemet til besvarelse af live-support-forespørgsler. På baggrund af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Til dette formål kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i mellemlageret i den besøgendes browser. Disse cookies gør det muligt at genkende internet-browseren. Dataene, der indsamles med Userlike-teknologierne, anvendes ikke uden en separat godkendelse fra den berørte person til at identificere den besøgende på dette website personligt og kædes ikke sammen med personlige oplysninger via pseudonymets indehaver. For at forhindre, at Userlike-cookies gemmes, kan du indstille din internetbrowser således, at der fremover ikke længere kan placeres cookies på din computer, eller at cookies, der allerede er placeret, slettes. Hvis samtlige cookies afvises, kan dette dog medføre, at nogle funktioner på vores internetsider ikke længere kan udføres. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamlingen og lagringen af data med henblik på oprettelse af en pseudonymiseret brugerprofil med fremtidig virkning ved at sende os din indsigelse uformelt via e-mail til e-mail-adressen, der er angivet i kolofonen.

7) Dine rettigheder og optagelse af kontakt
Du har ret til at modtage vederlagsfri oplysning om dine lagrede data og ret til eventuelt at få korrigeret, spærret eller slettet disse data. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål vedr. indsamling, behandling eller brug af dine personlige oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om, spærring af og anmodninger om sletning eller korrektion af dine personlige oplysninger samt for tilbagekaldelse af samtykke. Kontaktadressen findes i vores kolofon.

Sidst vist