(CS Login) Prohlášení o ochraně dat

Заявление о конфиденциальности Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku. Váš zájem nás těší! Ochrana vašeho soukromí při používání naší webové stránky je pro nás důležitá. Vezměte proto na vědomí dále uvedené informace o nakládání s vašimi údaji:

1) Zásady nakládání s osobními údaji
Naši webovou stránku můžete navštívit, aniž byste museli uvádět své osobní údaje. Při každé návštěvě naší webové stránky se přes příslušný internetový prohlížeč přenášejí uživatelské údaje a ukládají se do protokolových souborů, takzvaných serverových záznamových souborů. Jedná se, například, o datum a čas vaší návštěvy, název vyvolané stránky, přenesené množství dat nebo dotazujícího se poskytovatele. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě a slouží výhradně k zajištění bezporuchového provozu naší webové stránky a ke zlepšení naší nabídky.

Osobní údaje se získávají v případě, že je nám dobrovolně předáte za účelem zpracování smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Příslušné osobní údaje jsou patrné z konkrétního formuláře pro zadání údajů. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv smazat sdělením takového požadavku na níže uvedenou kontaktní adresu. Údaje, která nám sdělíte, uchováváme a používáme pro účely plnění smlouvy. Po finálním naplnění smlouvy anebo smazání vašeho zákaznického účtu se vaše údaje uchovají podle daňově právních a obchodně právních lhůt pro uschování, po jejichž uplynutí se vymažou, jestliže jste ovšem výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo jestliže jsme si nevyhradili právo na další zákonné použití takových dat, o čemž vás budeme dále uvedeným způsobem informovat.

Při navázání kontaktu s námi (například formou kontaktního formuláře nebo e-mailu) se předávají osobní údaje. Z příslušného kontaktního formuláře je patrné, jaké osobní údaje nám předáte. Tyto údaje se ukládají a používají výhradně pro účely zpracování vašeho požadavku nebo pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administrativu. Po dokončení zpracování vašeho požadavku se vaše údaje vymažou, jestliže si to budete přát, přičemž takové vymazání není v žádném rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání údajů.

Osobní údaje se, mimo jiné, získávají v případě, že se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje. Tyto údaje používáme k vlastním propagačním účelům ve formě našeho e-mailového zpravodaje, jestliže jste s takovým použitím výslovně souhlasili:

„Přihlaste se nyní k odběru našeho pravidelně vydávaného Zpravodaje a získejte jako první nové informace o výrobcích a nabídkách. Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit klepnutím na odkaz v e-mailové zprávě nebo na této stránce.“

Zasílání Zpravodaje můžete kdykoliv ukončit klepnutím na příslušný odkaz ve Zpravodaji nebo nám zašlete zprávu, že si Zpravodaj již nepřejete zasílat. Po úspěšném odhlášení okamžitě vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu adres pro zasílání Zpravodaje.

2) Předávání osobních údajů pro vyřízení objednávky
Osobní údaje, které získáváme, předáváme v rámci vyřízení objednávky dopravcům pověřeným doručením zásilky, jestliže je to nezbytné pro doručení výrobků.

3) Soubory Cookies
Ke zvýšení atraktivity našich webových stránek pro návštěvníky a zpřístupnění určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané soubory Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Některé ze souborů Cookies, které používáme, se po dokončení relace v prohlížeči anebo po zavření prohlížeče opět smažou (takzvané relační Cookies). Jiné soubory Cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim obchodním partnerům identifikovat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé Cookies). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití souborů Cookies a mohli tak jednotlivě rozhodnout o tom, zda si je přejete používat anebo jejich použití v určitých nebo všech případech zakázat. Jestliže se rozhodnete soubory Cookies zakázat, může to omezit dostupné funkce naší webové stránky.

4) Použití videí z Youtube
Tato webová stránka používá vnořenou funkci Youtube pro zobrazení a reprodukci videí od poskytovatele Youtube. V tomto případě se používá rozšířený režim ochrany údajů, který podle údajů poskytovatele spustí funkci uložení uživatelských informací do paměti až po zahájení reprodukce videa nebo videí. Po opětovném spuštění vnořeného videa Youtube se automaticky spustí soubor Cookies od poskytovatele „Youtube“, aby shromáždil informace o chování uživatele. Podle informací od poskytovatele „Youtube“ se takové informace používají, mimo jiné, k zaznamenání statistiky o videu, vylepšení spokojenosti uživatelů a zamezení neoprávněných aktivit. Bez ohledu na reprodukci vnořeného videa se při každém vyvolání této webové stránky naváže spojení se sítí Google „DoubleClick“. To může vést k dalším procesům zpracování dat, aniž bychom to mohli nějak ovlivnit. Další informace o ochraně dat od poskytovatele „Youtube“ naleznete v prohlášení o ochraně dat od tohoto poskytovatele na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5) Analýza přístupů na webové stránky
Tato webová stránka používá službu pro analýzu webových stránek Google Analytics od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics používá takzvaná „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analyzovat používání webové stránky vaší osobou. Informace vytvořené soubory Cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a na něm se ukládají. V případě aktivace anonymní IP adresy na této webové stránce společnost Google vaši IP adresu zkrátí ještě na území členských zemí Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Kompletní IP adresa se na server společnosti Google ve Spojených státech přenese a tam se zkrátí jen ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání této webové stránky, sestavení zprávy o aktivitách na webové stránce a k dodání dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu v souvislosti s poskytovatelem této webové stránky. IP adresa dodaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s dalšími daty společnosti Google. Ukládání dat typu Cookies můžete zakázat příslušným nastavením v softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci zcela využít všechny funkce této webové stránky. Kromě jiného můžete zabránit evidenci dat vytvářených soubory typu Cookie a týkajících se vašeho užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat touto společností, a to tak, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete plugin do svého prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k pluginu v prohlížeči anebo v rámci prohlížeče na mobilních zařízeních klepněte na následující odkaz, abyste aktivovali soubor Cookie pro odhlášení, který zamezí dalšímu pořizování informací službou Google Analytics na této webové stránce (tento soubor Cookie pro odhlášení pracuje pouze v tomto prohlížeči a je určen pouze pro tuto doménu; jestliže si přejete smazat soubory Cookies ve svém prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz: Vypnout službu Google Analytics

Upozorňujeme na to, že tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířenou funkcí „_anonymizeIp()“, takže IP adresy se dále zpracovávají jen ve zkrácené podobě, aby se zamezilo přímé identifikaci konkrétní osoby.

6) Použití systémů live podpory
6.1
Na této webové stránce se shromažďují a ukládají anonymizované údaje pomocí technologie od společnosti SMS SIA, Tirgonu iela, 6, Riga, Lotyšsko, LV1050, (www.tawk.to) pro účely webové analýzy a provozování systémů live chatu k odpovídání na otázky zákazníků. Z těchto anonymizovaných dat se mohou vytvářet uživatelské profily pod pseudonymem. K tomu se mohou používat soubory Cookies. Soubory Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Soubory Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Údaje získávané pomocí technologie tawk.to se bez výslovného souhlasu dotyčné osoby   nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nejsou nijak propojeny s osobními údaji o osobě skrývající se za pseudonymem. Jestliže si přejete zamezit ukládání souborů Cookies tawk.to, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby se na vašem počítači dále nemohly ukládat soubory Cookies, případně aby se již uložené soubory Cookies smazaly. Vypnutí všech souborů Cookies však může vést k tomu, že některé funkce na našich internetových stránkách nebudou dostupné. Další pořizování a ukládání údajů v budoucnosti pro účely vytvoření uživatelského profilu pod pseudonymem můžete kdykoliv zakázat, a to tak, že nám svůj požadavek sdělíte neformálně e-mailovou zprávou odeslanou na naši e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

6.2 Na této webové stránce se shromažďují a ukládají anonymizované údaje pomocí technologie od společnosti Userlike UG (haftungsbeschränkt), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) pro účely webové analýzy a provozování systémů live chatu k odpovídání na otázky zákazníků. Z těchto anonymizovaných dat se mohou vytvářet uživatelské profily pod pseudonymem. K tomu se mohou používat soubory Cookies. Soubory Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Soubory Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Údaje získávané pomocí technologie Userlike se bez výslovného souhlasu dotyčné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nejsou nijak propojeny s osobními údaji o osobě skrývající se za pseudonymem. Jestliže si přejete zamezit ukládání souborů Cookies Userlike, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby se na vašem počítači dále nemohly ukládat soubory Cookies, případně aby se již uložené soubory Cookies smazaly. Vypnutí všech souborů Cookies však může vést k tomu, že některé funkce na našich internetových stránkách nebudou dostupné. Další pořizování a ukládání údajů v budoucnosti pro účely vytvoření uživatelského profilu pod pseudonymem můžete kdykoliv zakázat, a to tak, že nám svůj požadavek sdělíte neformálně e-mailovou zprávou odeslanou na naši e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

7) Vaše práva a kontaktní údaje
Máte právo na bezplatný přístup k informacím o vašich uložených údajích a rovněž právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Jestliže budete mít další otázky k pořizování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. To samé platí v případě, že budete požadovat informace, zablokování, vymazání nebo opravu v souvislosti s vašimi osobními údaji, anebo v případě odvolání poskytnutého souhlasu. Kontaktní adresy naleznete v tiráži.

Naposledy zobrazeno